Třída Sluníček se nachází v budově MŠ Palackého na adrese Palackého 781, 252 63 Roztoky.

Třída Sluníček má celkovou kapacitu 25 dětí a jsou zde umístěny děti ve věku od 2-4 let, jedná se o smíšené oddělení. O děti se starají paní učitelky Kamila Lungová a Blanka Šrámková. Odpolední službu zajišťuje paní učitelka Adéla Mlynárová.

O úklid této třídy se stará paní školnice Petra Tydlitátová.

V budově, kde se třída nachází, jsou umístěny dvě třídy – třída Sluníček a třída Berušek. Každá třída má svou šatnu a sociální zázemí dětí. Ve společných prostorách se nachází sociální zázemí personálu, kuchyňka na přípravu a vydávání jídla, kabinet pro pedagogický personál a místnost určená ke skladování výtvarného materiálu a sportovního náčiní. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada, která je vybavena herními prvky.

Děti jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu MŠ „Krok za krokem celým rokem“, který byl zpracován tak, aby vycházel z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, a aby splňoval hlavní požadavky, podmínky a pravidla institucionálního vzdělávání dětí předškolního věku.


Organizace dne ve třídě Sluníček:

Třída je otevřena od 7:00 do 17:00. Rodičům je umožněno přivádět děti do 8:30.

  • 7:00  – 9:30 hod. – činnosti s učitelkou – hry dle volby dětí, rozcvička, dopolední svačina, pohybové aktivity, výchovně vzdělávací činnosti
  • 9:30 – 11:30 hod. – pobyt venku – vycházky do okolí, pobyt na školní zahradě
  • 11:30 – 12:00 hod. – oběd
  • 12:00 – 12:30 hod. – příprava ke spánku
  • 12:30 – 14:30 hod. – spánek, odpočinek
  • 14:30 – 15:00 hod. – probouzení, svačina
  • 15:00 – 17:00 hod. –  hry dle volby dětí, pobyt venku